Mga Paaralan at Diabetes ng California: Sinabi ng Korte na Maaaring Magbigay ng Insulin Shots ang mga Empleyado sa Paaralan na Walang Lisensya sa mga Estudyante
Mga Paaralan at Diabetes ng California: Sinabi ng Korte na Maaaring Magbigay ng Insulin Shots ang mga Empleyado sa Paaralan na Walang Lisensya sa mga Estudyante
Anonim

Ang pinakamataas na hukuman ng California ay nagpasya nang walang tutol noong Lunes, na nagsasabi na - sa pahintulot ng isang doktor at mga magulang ng mga mag-aaral - ang mga walang lisensyang empleyado ng paaralan ay maaaring magbigay ng mga insulin shot sa mga mag-aaral na may diyabetis kung walang available na nars. Sinabi ng mga hukom ng korte na ang kanilang desisyon ay naglalagay ng pasanin sa bawat manggagamot ng mag-aaral upang magpasya kung ang insulin ay maaaring ibigay ng mga tauhan ng paaralan.

"Ang batas ng estado na may bisa ay nag-iiwan sa doktor ng bawat mag-aaral, na may pahintulot ng magulang, ang tanong kung ang insulin ay maaaring ligtas at naaangkop na maibigay ng mga hindi lisensyadong tauhan ng paaralan, at nagpapakita ng praktikal na katotohanan na karamihan sa insulin na pinangangasiwaan sa labas ng mga ospital at iba pang mga klinikal na setting ay sa katunayan ay pinangangasiwaan. ng mga layko, " sumulat si Associate Justice Kathryn Mickle Werdegar para sa korte.

Ang desisyon ay dumating walong taon pagkatapos ng orihinal na kaso, na isinampa ng apat na elementarya na estudyante na may diabetes mula sa dalawang distrito ng paaralan sa California. Nais ng mga mag-aaral na makatanggap ng mga insulin shot at pagbabasa ng asukal sa dugo habang nasa paaralan. Ngayon, batay sa desisyon ng korte, kahit na walang nars o doktor, ang mga paaralan ay magkakaroon ng mga sinanay na tauhan sa mga kawani upang tulungan ang mga batang may diabetes.

"Ang mabisang salita sa desisyon ng Korte Suprema na ito ay isang 'sinanay' na tao," sabi ni Lynda Burlison, ang dating presidente ng southern section ng California School Nurses Organization. ibig sabihin, kung hindi kumukuha ng nurse ang mga paaralan.”

Bagama't pinuri ng marami ang desisyon ng korte, sinasabi ng ilang organisasyon na ito ay nagtatakda ng isang masamang pamarisan. Ayon sa Los Angeles Times, tinawag ng American Nurses Association ang desisyon na "isang nakababahalang precedent para sa California at sa bansa."

"Ang desisyong ito ay nagpapababa [sa] antas ng pangangalaga para sa mga bata na may karapatang tumanggap ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa paaralan at inilalagay sila sa panganib para sa mga error sa gamot na maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan sa kalusugan," sabi ng asosasyon.

Ngunit naniniwala ang American Diabetes Association na ang desisyon ng korte ay isang naaangkop na hakbang sa tamang direksyon. May tinatayang 14, 000 mag-aaral na may diabetes ang pumapasok sa mga paaralan sa California. Para sa kanila, ang desisyong ito ay nangangahulugan ng pagpapalawak ng pagkakaroon ng mga tauhan na maaaring tumulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at hindi kailangang umasa sa ilang mga nars sa loob ng sistema ng paaralan.

"Ang mga mag-aaral na may diyabetis ay hindi na ilalagay sa mga sitwasyon na nagsasapanganib sa kanilang kalusugan, kanilang kaligtasan at kanilang pag-access sa mga pagkakataong pang-edukasyon," sabi ni Dwight Holing mula sa American Diabetes Association. “Minsan [ang mga magulang] ay kailangang huminto sa kanilang trabaho o malagay sa alanganin ang kanilang trabaho dahil sa patuloy na pangangailangang magbigay ng pangangalaga kapag walang available na nars sa paaralan. Ngayong araw na ito matatapos."

Popular ayon sa paksa